Soutěž

během konference byly vyhodnoceny přednášky přihlášených studentů a pět nejlepší prezentujících bylo odměněno knižními cenami, které poskytla brněnská pobočka ČSCH.

Výsledky soutěže studentských přednášek PANCH2023

1. místo
Jan Faltejsek - Univerzita Karlova
2. místo
Dávid Princík - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. místo
Eva Zahradníková - Univerzita Palackého v Olomouci

Čestné uznání
Jakub Antala - Univerzita Karlova
Petr Macháč - Masarykova Univerzita

Přihlášené přednášky

  Jméno Organizace Název přednášky
1 Antala Jakub Univerzita Karlova Komplexy a reakcie ferocénového distibínu
2 Čiefová Stanislava Univerzita Pardubice Diiminoizoindoly ako variabilné protoligandy pre koordinačnú a organokovoú chémiu
3 Faltejsek Jan Univerzita Karlova MECHANISMUS VZNIKU KOMPLEXŮ Ln(III) S LIGANDEM 18-py2N4Ac4: IMPLIKACE PRO JEJICH POUŽITÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ
4 Franc Michal Univerzita Karlova Příprava biskarbenových zlatných komplexů s ferrocenovými substituenty
5 Kotrle Kamil Univerzita Palackého v Olomouci Studium magnetických výměnných interakcí a anizotropie u heterobimetalických komplexů lanthanoidů
6 Kubinec Jan Univerzita Karlova Structural and solution study of Scandium(III) complexes with phosphonate derivatives of H4DOTA
7 Lebruška Viktor Univerzita Karlova MACROCYCLIC CHELATORS FOR SELECTIVE GALLIUM (III) COMPLEXATION
8 Leitner Zdeněk Univerzita Karlova Syntéza a koordinační vlastnosti hybridního ferrocenového fosfinoamidinu
9 Lištiak Matúš Slovenská technická univerzita v Bratislave Príprava a charakterizácia Cu(II) komplexov obsahujúce nesteroidné protizápalové liečivá
10 Macháč Petr Masarykova Univerzita HIGHLY POROUS HYBRID ZIRCONIUM PHOSPHONATES BY NON-HYDROLYTIC SOL-GEL METHODS
11 Moždiak Ondřej Univerzita Pardubice HETEROBIMETALICKÉ Ru(II) KOMPLEXY NA BÁZI IMINOPYRIDONU
12 Vlastimil Němec Univerzita Pardubice ROVNOVÁHA MEZI STERICKOU ZÁBRANOU A REAKTIVITOU ANILINŮ
13 Pokorný Tomáš Masarykova univerzita Ethanol dehydrogenation over Cu/SiO2 catalysts
14 Pražáková Marie Univerzita Palackého v Olomouci NOVEL Mn(II) COMPLEXES WITH MACROCYCLIC LIGANDS CONTAINING VARIOUS PENDANT ARMS – A COMPREHENSIVE STUDY IN THE CONTEXT OF MRI
15 Preinerová Karin Slovenská technická univerzita v Bratislave THE STUDY OF BENZOATOCOPPER (II) COMPLEXES WITH PYRIDYLBENZIMIDAZOLES AND THEIR POTENTIAL BIOLOGICAL ACTIVITIES
16 Princík Dávid Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Štúdium metalo-organických sietí obsahujúcich fluorované ligandy
17 Ráliš Václav Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Polyethyleny terminované křemíkem a jejich využití
18 Rezazgui David Univerzita Karlova Příprava P,N-donorových ferrocenových ligandů pomocí Negishiho cross-couplingu
19 Širůčková Viktorie Masarykova univerzita The Experimental and Theoretical Study of the Thermodynamic and Kinetic Properties of Pb(II) Macrocyclic Complexes
20 Tkáčová Mária Slovenská technická univerzita v Bratislave Ni(II) coordination compounds with N,O-donor benzimidazole ligands
21 Varga Rudolf Slovenská technická univerzita v Bratislave NEW Ni(II) COMPLEXES WITH N,N′-CHELATING 2-AMINOMETHYLBENZIMIDAZOLE, PREPARATION AND CHARACTERIZATION
22 Varmužová Věra Univerzita Karlova Příprava funkčních ferrocenových derivátů C-H aktivací
23 Lukáš Vlk Univerzita Pardubice

STRUKTURA A REAKTIVITA BIMETALICKÝCH GUANIDINÁTŮ NEPŘECHODNÝCH KOVŮ

24 Zahradníková Eva Univerzita Palackého v Olomouci Magneticky zajímavé Co(II) komplexy s pyridinovými makrocyklickými ligandy

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info