Almáši Miroslav
EFFECT OF METAL-ORGANIC FRAMEWORKS GRINDING ON PARTICLE SIZE AND TEXTURAL PROPERTIES

Antala Jakub
KOMPLEXY A REAKCIE FEROCÉNOVÉHO DISTIBÍNU

Čiefová Stanislava
DIIMINOIZOINDOLY JAKO VARIABILNÉ PROTOLIGANDY PRE KOORDINAČNÚ A ORGANOKOVOVÚ CHÉMIU

Drahoš Bohuslav
MULTIFUNKČNÍ MOLEKULOVÉ MAGNETICKÉ MATERIÁLY

Faltejsek Jan
MECHANISMUS VZNIKU KOMPLEXŮ Ln(III) S LIGANDEM 18-py2N4Ac4: IMPLIKACE PRO JEJICH POUŽITÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Franc Michal
PŘÍPRAVA BISKARBENOVÝCH ZLATNÝCH KOMPLEXŮ S FERROCENOVÝMI SUBSTITUENTY

Harmošová Michaela
BIOLOGICKÁ AKTIVITA KOMPLEXOV ZIRKÓNIA S DERIVÁTMI 8-HYDROXYCHINOLÍNU TYPU SHIFFOVÝCH BÁZ

Horáček Michal
AKTIVACE MALÝCH MOLEKUL INZERCÍ DO VAZBY Ti-C

Hulla Martin
FRUSTRATED LEWIS PAIRS CATALYSE N-FORMYLATION OF AMINES WITH CO2 AND H2

Chrappa Michal
SYNTÉZA NESYMETRICKY SUBSTITUOVANÝCH DERIVÁTOV CYKLÁMU

Kejík Martin
A UNIFIED SYNTHETIC APPROACH TO POROUS HYBRID SINGLE-SITE METALLOSILICATES

Kepeňová Martina
ANTIPROLIFERATÍVNE MEĎNATÉ KOMPLEXY SO 7-BRÓM-8-HYDROXYCHINOLÍNOM A JEHO DERIVÁTMI

Király Nikolas
OBJEMNÉ TETRA/PENTATOPICKÉ LIGANDY V PÓROVITÝCH KOORDINAČNÝCH POLYMÉROCH

Kopel Pavel
BIS(BENZIMIDAZOLOVÉ) KOMPLEXY, SYNTÉZA A JEJICH VLASTNOSTI

Kotrle Kamil
STUDIUM MAGNETICKÝCH VÝMĚNNÝCH INTERAKCÍ A ANIZOTROPIE U HETEROBIMETALICKÝCH KOMPLEXŮ LANTHANOIDŮ

Krivosudský Lukáš
FUNKCIONALIZOVANÉ DEKAVANADIČNANY S BIOLOGICKÝMI ÚČINKAMI

Kubinec Jan
STRUCTURAL AND SOLUTION STUDY OF SCANDIUM(III) COMPLEXES WITH PHOSPHONATE DERIVATIVES OF H4DOTA

Kuncová Lucie
TERNÁRNÍ MAKROCYKLICKÉ KOMPLEXY KOVŮ S FLUORIDOVÝM ANIONTEM PRO VYUŽITÍ V POZITRONOVÉ EMISNÍ TOMOGRAFII

Kurjan Jakub
KOMPLEXY MEDI S 3-(1-(2-PYRIDYLAMINO)ETYLIDÉN)-2H-CHROMÉN-2,4-DIÓNOM A JEHO HALOGÉNDERIVÁTMI

Kuzderová Gabriela
KOMPLEXY STRIEBRA NA BÁZE AMINOKYSELINOVÝCH A DIPEPTIDOVÝCH LIGANDOV AKO PROTOTYPY TERAPEUTICKÝCH ČINIDIEL

Lebruška Viktor
MACROCYCLIC CHELATORS FOR SELECTIVE GALLIUM (III) COMPLEXATION

Leitner Zdeněk
SYNTÉZA A KOORDINAČNÍ VLASTNOSTI HYBRIDNÍHO FERROCENOVÉHO FOSFINOAMIDINU

Lenártová Nina
METALO-ORGANICKÉ SIETE S MULTITOPICKÝMI- LIGANDMI

Leonová Lucie
HYBRID ACID ALUMINOSILICATE CATALYSTS

Lištiak Matúš
PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA Cu(II) KOMPLEXOV OBSAHUJÚCE NESTEROIDNÉ PROTIZÁPALOVÉ LIEČIVÁ

Lubal Přemysl
TERMODYNAMIKA CHELÁTOVÉHO EFEKTU V SYSTÉMU Pd(II)-ŠŤAVELAN

Macháč Petr
HIGHLY POROUS HYBRID ZIRCONIUM PHOSPHONATES BY NON-HYDROLYTIC SOL-GEL METHODS

Moncoľ Ján
GEOMETRY INDEX FOR 6-COORDINATE COMPOUNDS

Moždiak Ondřej
HETEROBIMETALICKÉ Ru(II) KOMPLEXY NA BÁZI IMINOPYRIDONU

Němec Vlastimil
ROVNOVÁHA MEZI STERICKOU ZÁBRANOU A REAKTIVITOU ANILINŮ

Pokorný Tomáš
ETHANOL DEHYDROGENATION OVER Cu/SiO2 CATALYST

Pražáková Marie
NOVEL Mn(II) COMPLEXES WITH MACROCYCLIC LIGANDS CONTAINING VARIOUS PENDANT ARMS – A COMPREHENSIVE STUDY IN THE CONTEXT OF MRI

Preinerová Karin
THE STUDY OF BENZOATOCOPPER (II) COMPLEXES WITH PYRIDYLBENZIMIDAZOLES AND THEIR POTENTIAL BIOLOGICAL ACTIVITIES

Princík Dávid
ŠTÚDIUM METALO-ORGANICKÝCH SIETÍ OBSAHUJÚCICH FLUOROVANÉ LIGANDY

Ráliš Václav
POLYETHYLENY TERMINOVANÉ KŘEMÍKEM A JEJICH VYUŽITÍ

Rezazgui David
PŘÍPRAVA P,N-DONOROVÝCH FERROCENOVÝCH LIGANDŮ POMOCÍ NEGISHIHO CROSS-COUPLINGU

Smolko Richard
PENTACOORDINATED NI(II) COMPLEXES: SYNTHESES AND CRYSTAL STRUCTURES

Širůčková Viktorie
THE EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF THE THERMODYNAMIC AND KINETIC PROPERTIES OF Pb(II) MACROCYCLIC COMPLEXES

Škoch Karel
PŘÍPRAVA A REAKTIVITA BORANYLIOVÝCH SLOUČENIN

Tkáčová Mária
NI(II) COORDINATION COMPOUNDS WITH N,O-DONOR BENZIMIDAZOLE LIGANDS

Tomičová Jana
ŠTRUKTURÁLNA DIVERZITA KOMPLEXOV ŽELEZA S LIGANDOM 5,5´-DIMETYL-2,2´-BIPYRIDÍN V ZÁVISLOSTI OD SYNTETICKÝCH PODMIENOK

Varga Rudolf
NEW Ni(II) COMPLEXES WITH N,N′-CHELATING 2-AMINOMETHYLBENZIMIDAZOLE, PREPARATION AND CHARACTERIZATION

Varmužová Věra
PŘÍPRAVA FUNKČNÍCH FERROCENOVÝCH DERIVÁTŮ C‒H AKTIVACÍ

Vlk Lukáš
STRUKTURA A REAKTIVITA BIMETALICKÝCH GUANIDINÁTŮ NEPŘECHODNÝCH KOVŮ

Youmbissi Ivan Landry Yumdjo
SYNTHESIS AND ANALYTICAL APPLICATIONS OF CDTE-QD’S NANOPARTICLES

Zahradníková Eva
MAGNETICKY ZAJÍMAVÉ Co(II) KOMPLEXY S PYRIDINOVÝMI MAKROCYKLICKÝMI LIGANDY

Zauška Ľuboš
IMOBILIZOVANÉ POLYAMÍNY NA PÓROVITÝCH MATERIÁLOCH PRE EFEKTÍVNY ZÁCHYT TOXICKÝCH KOVOVÝCH ÍONOV

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info