Program konference

Následující program uvádí kromě názvů jednotlivých příspěvků pro přehlednost pouze jména prezentujících autorů. Jména spoluautorů jsou uvedena ve sborníku příspěvků.

PP = plenární přednáška
P = přednáška
PS = přednáška soutěžní

Trvání přednášek
PP = 40 min. včetně diskuse
P + PS = 20 min. včetně diskuse

Neděle, 25. června 2023

16.00-17.45 příjezd a registrace (Hotel Continental)

18:00 večeře

Pondělí, 26. června 2023

8:00-8:20 Zahájení konference (Hotel Continental)

Předsedající: Petr Štepnička (UK Praha)

8:20-9:00 PP1 S. Lis (A. Mickiewicz Uni. Poznań) Nanomaterials based on rare earth ions: from effective inorganic luminophores to multifunctionalized systems and advanced applications

9:00-9:20 PS1 J. Faltejsek (UK Praha) MECHANISMUS VZNIKU KOMPLEXŮ Ln(III) S LIGANDEM 18-py2N4Ac4: IMPLIKACE PRO JEJICH POUŽITÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

9:20-9:40 PS2 K. Kotrle (UP Olomouc) STUDIUM MAGNETICKÝCH VÝMĚNNÝCH INTERAKCÍ A ANIZOTROPIE U HETEROBIMETALICKÝCH KOMPLEXŮ LANTHANOIDŮ

9:40-10:00 PS3 M. Franc (UK Praha) PŘÍPRAVA BISKARBENOVÝCH ZLATNÝCH KOMPLEXŮ S FERROCENOVÝMI SUBSTITUENTY

10:00-10:20 přestávka

Předsedající: Michal Horáček (ÚFCH JH AVČR Praha)

10:20-10:40 PS4 V. Varmužová (UK Praha) PŘÍPRAVA FUNKČNÍCH FERROCENOVÝCH DERIVÁTŮ C‒H AKTIVACÍ

10:40-11:00 PS5 D. Rezazgui (UK Praha) PŘÍPRAVA P,N-DONOROVÝCH FERROCENOVÝCH LIGANDŮ POMOCÍ NEGISHIHO CROSS-COUPLINGU

11:00-11:20 P6 J. Kurjan (UPJŠ Košice) KOMPLEXY MEDI S 3-(1-(2-PYRIDYLAMINO)ETYLIDÉN)-2H-CHROMÉN-2,4-DIÓNOM A JEHO HALOGÉNDERIVÁTMI

11:20-11:40 P7 J. Tomičová (UPJŠ Košice) ŠTRUKTURÁLNA DIVERZITA KOMPLEXOV ŽELEZA S LIGANDOM 5,5´-DIMETYL-2,2´-BIPYRIDÍN V ZÁVISLOSTI OD SYNTETICKÝCH PODMIENOK

11:40-12:00 P8 M. Kepeňová (UPJŠ Košice) ANTIPROLIFERATÍVNE MEĎNATÉ KOMPLEXY SO 7-BRÓM-8-HYDROXYCHINOLÍNOM A JEHO DERIVÁTMI

12:00-13:20 oběd

Předsedající: Petr Hermann (UK Praha)

13:20-14:00 PP2 M. G. S. Londesborough (ÚACH AVČR Řež) Boranes – A Source of Light

14:00-14:20 P9 K. Škoch (ÚACH AVČR Řež) PŘÍPRAVA A REAKTIVITA BORANYLIOVÝCH SLOUČENIN

14:20-14:40 P10 M. Horáček (ÚFCH JH AVČR Praha) AKTIVACE MALÝCH MOLEKUL INZERCÍ DO VAZBY Ti-C

14:40-15:00 P11 M. Hulla (UK Praha) FRUSTRATED LEWIS PAIRS CATALYSE N-FORMYLATION OF AMINES WITH CO2 AND H2

15:00-15:20 přestávka

Předsedající: Ján Moncol (STU Bratislava)

15:20-15:40 P12 M. Kejík (MU Brno) A UNIFIED SYNTHETIC APPROACH TO POROUS HYBRID SINGLE-SITE METALLOSILICATES

15:40-16:00 P13 L. Zauška (UPJŠ Košice) IMOBILIZOVANÉ POLYAMÍNY NA PÓROVITÝCH MATERIÁLOCH PRE EFEKTÍVNY ZÁCHYT TOXICKÝCH KOVOVÝCH ÍONOV

16:00-16:20 P14 N. Lenártová (UPJŠ Košice) METALO-ORGANICKÉ SIETE S MULTITOPICKÝMI- LIGANDMI

16:20-16:40 PS15 S. Čiefová (U Pardubice) DIIMINOIZOINDOLY JAKO VARIABILNÉ PROTOLIGANDY PRE KOORDINAČNÚ A ORGANOKOVOVÚ CHÉMIU

16:40-17:00 PS16 P. Macháč (MU Brno) HIGHLY POROUS HYBRID ZIRCONIUM PHOSPHONATES BY NON-HYDROLYTIC SOL-GEL METHODS

17:00-17:20 přestávka

Předsedající: Bohuslav Drahoš (UP Olomouc)

17:20-18:00 PP3 A. Růžička (U Pardubice) Od cínu k boru

18:00 večeře

Úterý, 27. června 2023

Předsedající: Radovan Herchel (UP Olomouc)

8:20-9:00 PP4 I. Šalitroš (STU Bratislava) Železnaté a železité spin crossover komplexy - materiály s laditeľnými magnetickými vlastnosťami

9:00-9:20 P17 B. Drahoš (UP Olomouc) MULTIFUNKČNÍ MOLEKULOVÉ MAGNETICKÉ MATERIÁLY

9:20-9:40 PS18 E. Zahradníková (UP Olomouc) MAGNETICKY ZAJÍMAVÉ Co(II) KOMPLEXY S PYRIDINOVÝMI MAKROCYKLICKÝMI LIGANDY

9:40-10:00 PS19 J. Antala (UK Praha) KOMPLEXY A REAKCIE FEROCÉNOVÉHO DISTIBÍNU

10:00-10:20 přestávka

Předsedající: Karel Škoch (ÚACH AVČR Řež)

10:20-10:40 PS20 Z. Leitner (UK Praha) SYNTÉZA A KOORDINAČNÍ VLASTNOSTI HYBRIDNÍHO FERROCENOVÉHO FOSFINOAMIDINU

10:40-11:00 PS21 R. Varga (STU Bratislava) NEW Ni(II) COMPLEXES WITH N,N′-CHELATING 2-AMINOMETHYLBENZIMIDAZOLE, PREPARATION AND CHARACTERIZATION

11:00-11:20 PS22 M. Lištiak (STU Bratislava) PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA Cu(II) KOMPLEXOV OBSAHUJÚCE NESTEROIDNÉ PROTIZÁPALOVÉ LIEČIVÁ

11:20-11:40 PS23 O. Moždiak (U Pardubice) HETEROBIMETALICKÉ Ru(II) KOMPLEXY NA BÁZI IMINOPYRIDONU

11:40-12:00 PS24 T. Pokorný (MU Brno) ETHANOL DEHYDROGENATION OVER Cu/SiO2 CATALYST

12:00-13:00 oběd

13:00 výlet/exkurze

19:00 večeře

Středa, 28. června 2023

Předsedající: Pavel Štarha (UP Olomouc)

8:20-9:00 PP5 D. Sedmidubský (VŠCHT Praha) Fázové a krystalochemické rovnováhy v systémech s misfitovými a modulovanými strukturami

9:00-9:20 P25 J. Moncoľ (STU Bratislava) GEOMETRY INDEX FOR 6-COORDINATE COMPOUNDS

9:20-9:40 P26 L. Leonová (MU Brno) HYBRID ACID ALUMINOSILICATE CATALYSTS

9:40-10:00 PS27 V. Ráliš (ÚFCH JH AVČR Praha) POLYETHYLENY TERMINOVANÉ KŘEMÍKEM A JEJICH VYUŽITÍ

10:00-10:20 přestávka

Předsedající: Zuzana Vargová (UPJŠ Košice)

10:20-10:40 PS28 M. Tkáčová (STU Bratislava) NI(II) COORDINATION COMPOUNDS WITH N,O-DONOR BENZIMIDAZOLE LIGANDS

10:40-11:00 PS29 D. Princík (UPJŠ Košice) ŠTÚDIUM METALO-ORGANICKÝCH SIETÍ OBSAHUJÚCICH FLUOROVANÉ LIGANDY

11:00-11:20 P30 R. Smolko (UPJŠ Košice) PENTACOORDINATED NI(II) COMPLEXES: SYNTHESES AND CRYSTAL STRUCTURES

11:20-11:40 P31 L. Vlk (U Pardubice) STRUKTURA A REAKTIVITA BIMETALICKÝCH GUANIDINÁTŮ NEPŘECHODNÝCH KOVŮ

11:40-12:00 P32 N. Király (UPJŠ Košice) OBJEMNÉ TETRA/PENTATOPICKÉ LIGANDY V PÓROVITÝCH KOORDINAČNÝCH POLYMÉROCH

12:00-13:20 oběd

Předsedající: Pavel Kopel (UP Olomouc)

13:20-14:00 PP6 V. Kubíček (UK Praha) Funkcionalizované azamakrocykly – nosiče iontů kovů pro radiomedicínu a jiné aplikace

14:00-14:20 P33 L. Krivosudský (UK Bratislava) FUNKCIONALIZOVANÉ DEKAVANADIČNANY S BIOLOGICKÝMI ÚČINKAM

14:20-14:40 PS34 K. Preinerová (STU Bratislava) THE STUDY OF BENZOATOCOPPER (II) COMPLEXES WITH PYRIDYLBENZIMIDAZOLES AND THEIR POTENTIAL BIOLOGICAL ACTIVITIES

14:40-15:00 PS35 M. Pražáková (UP Olomouc) NOVEL Mn(II) COMPLEXES WITH MACROCYCLIC LIGANDS CONTAINING VARIOUS PENDANT ARMS – A COMPREHENSIVE STUDY IN THE CONTEXT OF MRI

15:00-15:20 přestávka

Předsedající: Lukáš Krivosudský (UK Bratislava)

15:20-15:40 PS36 J. Kubinec (UK Praha) STRUCTURAL AND SOLUTION STUDY OF SCANDIUM(III) COMPLEXES WITH PHOSPHONATE DERIVATIVES OF H4DOTA

15:40-16:00 PS37 V. Širůčková (MU Brno) THE EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF THE THERMODYNAMIC AND KINETIC PROPERTIES OF Pb(II) MACROCYCLIC COMPLEXES

16:00-16:20 PS38 V. Lebruška (UK Praha) MACROCYCLIC CHELATORS FOR SELECTIVE GALLIUM (III) COMPLEXATION

16:20-16:40 P39 G. Kuzderová (UPJŠ Košice) KOMPLEXY STRIEBRA NA BÁZE AMINOKYSELINOVÝCH A DIPEPTIDOVÝCH LIGANDOV AKO PROTOTYPY TERAPEUTICKÝCH ČINIDIEL

16:40-17:00 P40 M. Harmošová (UPJŠ Košice) BIOLOGICKÁ AKTIVITA KOMPLEXOV ZIRKÓNIA S DERIVÁTMI 8-HYDROXYCHINOLÍNU TYPU SHIFFOVÝCH BÁZ

17:00-17:20 přestávka

Předsedající: Aleš Stýskalík (MU Brno)

17:20-18:00 PP7 V. Zeleňák (UPJŠ Košice)  Anorganické nanopórovité materiály: od štruktúrnej dokonalosti k aplikáciám

18:30 závěrečný raut

Čtvrtek, 29. června 2023

Předsedající: Aleš Růžička (U Pardubice)

8:20-9:00 PP8 W. Plass (Friedrich-Schiller-Uni. Jena) A Coordination Chemistry Journey: From Bioinorganic Models to Molecular Spintronics

9:00-9:20 P41 P. Kopel (UP Olomouc) BIS(BENZIMIDAZOLOVÉ) KOMPLEXY, SYNTÉZA A JEJICH VLASTNOSTI

9:20-9:40 P42 V. Němec (U Pardubice) ROVNOVÁHA MEZI STERICKOU ZÁBRANOU A REAKTIVITOU ANILINŮ

9:40-10:00 P43 I. L. Y. Youmbissi (MU Brno) SYNTHESIS AND ANALYTICAL APPLICATIONS OF CDTE-QD’S NANOPARTICLES

10:00-10:20 přestávka

Předsedající: Václav Tyrpekl (UK Praha)

10:20-10:40 P44 L. Kuncová (UK Praha) TERNÁRNÍ MAKROCYKLICKÉ KOMPLEXY KOVŮ S FLUORIDOVÝM ANIONTEM PRO VYUŽITÍ V POZITRONOVÉ EMISNÍ TOMOGRAFII

10:40-11:00 P45 M. Chrappa (UK Praha) SYNTÉZA NESYMETRICKY SUBSTITUOVANÝCH DERIVÁTOV CYKLÁMU

11:00-11:20 P46 P. Lubal (MU Brno) TERMODYNAMIKA CHELÁTOVÉHO EFEKTU V SYSTÉMU Pd(II)-ŠŤAVELAN

11:20-11:40 zakončení konference, vyhlášení výsledků soutěže

11:40-13:00 oběd, odjezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info