Plenární přednášky PANCH 2023

 

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Univerzita Karlova, Katedra anorganické chemie
Funkcionalizované azamakrocykly – nosiče iontů kovů pro radiomedicínu a jiné aplikace

Prof. zw. dr hab. Stefan Lis
Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Chemistry, Department of Rare Earths
Nanomaterials based on rare earth ions: from effective inorganic luminophores to multifunctionalized systems and advanced applications

Michael G. S. Londesborough, Ph.D.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Boranes – A Source of Light

Prof. Dr. Winfried Plass
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Anorganische Chemie II
A Coordination Chemistry Journey: From Bioinorganic Models to Molecular Spintronics

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra obecné a anorganické chemie
Od cínu k boru

prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav anorganické chemie
Fázové a krystalochemické rovnováhy v systémech s misfitovými a modulovanými strukturami

doc. Ing. Ivan Šalitroš, Ph.D., DSc.
STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Železnaté a železité spin crossover komplexy - materiály s laditeľnými magnetickými vlastnosťami

prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied
Anorganické nanopórovité materiály: od štruktúrnej dokonalosti k aplikáciám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info